WINST VOOR ROND IN GEFFEN
	Bron Weekblad Motor
Bijna de gehele Nederlandse top had men
in Geffen aan het starthek weten te krijgen
en wel in alle vier klassen nl. de 125 cc, 250
cc. 500 cc en zijspannen. De enigen die
ontbraken waren enige 125 cc H-nummers
en praktisch de gehele 250 cc-top. Wel
aangekondigd in het programmaboekje waren
Kees van der Ven, Bennie Wilken, Henk
van Mierlo, Jo en Ad Lammers en Matin van
de Boer maar allen kregen van de KNMV
een startverbod opgelegd hier in Geffen
omdat de M.C.C. Loenen een bekercross
organiseerde onder auspiciën van de
KNMV waardoor bovengenoemde rijders
alleen in Loenen mochten starten met als
gevolg dat zij dit weekeinde helemaal niet
aan de bak kwamen. “Bekers hebben we al
genoeg" was de uitspraak van een van de
topjongens uit de 250 cc-klasse die nood-
gedwongen hierin Geffen als toeschouwer
een sterk uitgedund 250 cc-rijdersveld van
start zag gaan.
Het mooiste gevecht van deze dag speelde
zich af in de 500 cc en wel tussen Toon
Karsmakers en Gerard Rond. Gerard had
met grote voorsprong de eerste manche op
zijn naam kunnen schrijven daar Toon zijn
Maico inhield om geen vastloper te krijgen.
Maar in de tweede manche liet hij zien dat hij
dit jaar grote plannen heeft. Randenlong
vocht hij een verbeten strijd met Gerard uit,
tot twee ronden voor het eind kon hij de kop
fantastisch vasthouden: toen echter sloeg
Gerard toe en wist ook deze tweede
manche te winnen. Ook het optreden van
Peter Herlings mocht er met een derde en
vierde plaats zijn. Hierdoor duidelijk ma-
kend dat er dit seizoen weer terdege
rekening met hem moet worden gehouden.
Het optreden van Gerrit Wolsink maakt ook nu
niet al te veel duidelijk; een eerste manche
die na enkele ronden met een kapotte rem
voortijdig moest worden afgebroken terwijl
een vijfde plaats in de tweede manche ook
niet al te veel zegt. We houden het er maar
op dat Gerrit tot een van de rustige
opbouwers hoort...

Het andere hoofdnummer, de zijspannen,
met al zijn H-nummers, moest tijdens de trai-
ningen al een van zijn smaakmakers mis-
sen, nl. Wil van der Laan met Jaap van Vliet.
ln die training blesseerde bakkenist Jaap
zich zo ongelukkig dat van verder rijden
afgezien moest worden, terwijl ook. Wil zich
na die tijd niet al te snel voortbewoog. Nog
ongelukkiger waren echter de gebroeders
Van Gogh.
Tijdens de start van de tweede manche ging
er op de eerste meters al iets mis waardoor
Hans van Gogh nu al voor de derde keer zijn
been brak! Beide manches brachten niet
die spanning die de zijspanklasse eigen is.
De fantastisch goed rijdende Jan Bakens
met Piet van Deutekom gaf de concurren-
ten, waarvan velen nog met het opbouw-
schema bezig zijn, geen schijn van kans.
Andens valt het optreden van o.a. Ton van
Heugten en Frans Kiggen niet te verklaren.
Maar, zoals al eerder gezegd, en dat geldt
ook voor veel rijders in de andere klassen,
zo gauw het ernstig wordt zijn ze er en
uiteindelijk is dat de doelstelling . ..
Tot slot willen wij nog opmerken dat het pro-
gramma op een vlotte en goede manier
werd afgewerkt en ook dat is zeer belang-
                RIEN MULDER

Uitslagen
125 cc sen. + int.
le manche: 1 . A. Vonk, KTM; 2. P.Verstegen, Suzuki', 3.
G. v. Doorn, Suzuki; 4. T. v. Heertum, Honda; 5. A. van
Lieshout, Honda; 6. W. Peper, TMV/Honda; 7. E Lemmens
, Honda; 8. T. Nijssen, Honda; 9. E. v. Veghel, Yamaha
; 10. J. Hensen. Suzuki.
2e manche: 1. P. Verstegen; 2. T. Bouw, Cagiva; 3. A.
Vonk; 4. E. v. Veghel; 5. J. Hensen; 6.W. Peper, 7.A.Verzyl
, Yamaha; 8. .l. Buytels, Suzuki; 9. B. Anthonis, Suzuki
; 10. G. v. Doorn.
250 cc sen. + int.
le manche: 1. P. v. d. Nieuwenhof, Suzuki; 2. J. Lemmens
, KTM; 3. G. v. Maurik, Honda; 4, L Schepers, KTM?
5. F. v. Kuijl, Suzuki; 6. F. Merks, Suzuki; 7. L.Vosters,
Suzuki; 8. J. Mulder. Suzuki; 9. E. Paulussen; 10. T. Raets.
Suzuki.
2e manche: 1. P. v. d. Nieuwenhof, 2.J. Lemmens; 3. G.
v. Maurik; 4. F. v. Kuyl; 5, L. Schepers; 6. T. Glaudemans,
Moto Villa; 7. L. Vosters; 8.1. Mulder, 9. C. Daalman; 10.
T. Roefs.
500 cc sen. + int.
te manche: 1. G. Rond. Suzuki; 2. T. Karsmakers. Maico:
3. F. Sigmans, Maico; 4. P. Herlings, Maico; 5. A. v.
Herpen. Maico; 6. J. Verwaaijen, Maico; 7. K. Poppinga.
Maico; 8. H. Poorte. Montesa; 9. G. v. Zoggel, Maico; 10.
A. Verstegen. Kramer.
2e manche: 1. G. Rond; 2. T. Karsmakers; 3. Herlings;
4. A. v. Herpen: 5. Gerrit Wolsink, Maico; 6. K. Poppinga:
7. J.Verwaayen 8. P. Klomp, Maico; 9. H. Poorte; 10. P.
de Vries, Maico
Zijspannen
le manche: 1. J. Bakens/P. v. Deutekom, EML: 2. C~
Bongers/H. v. Veghel, EML; a. A Lunenburg/A. Verhagen. 
Norton/Wasp: 4. Cor den Biggelaar/R. d'Hollander.
Norton/Wasp 5. A. v. Leest/E. Timmermans. Weslake-
Wasp; 8. F. v. d. Einde/Y. Derkxs, Weslake-Wasp.
2e manche: 1. J. Bakens/P. v. Deutekom; 2. C.den Biggelaar
/R. d'Hollander: 3. T. Bens/G. Knuiman; 4. F.v.d.Einde/
Y.Derkx 5. A. Lunenburg/A. Verhagen.