1968 TOPJAAR VOOR DE NED.MOTORSPORT

DOOR HARRY GOOSSENS FOTO'S JOHNNY WAARMA

Het is een vaststaand feit dat we in geen jaren het motorsportseizoen met zoveel optimistische verwachtingen zijn binnengestapt als in 1968. Ook in 1967 was bij de aanvang van pessimisme geen sprake. Veel belovende jonge renners hadden zich aangekondigd en met belangstelling werd ook toen uitgezien naar de prestaties van Sigmans, Karsmakers en Lammers om er maar enkele te noemen. In het voorjaar van 1967 moest echter nog veel bewezen worden. Van Pierre Karsmakers wisten we dat hij de klasse bezat. In de nationale en internationale crossen, vooral in Belgi, had hij laten zien dat hij aan de opmars naar de top was begonnen.

Het kleine Bakelse duiveltje Franske Sigmans had zich met weinig woorden, maar met tot de verbeelding sprekende daden een doorbraak geforceerd naar de nationale motocrosstop. De Schijndelse aannemerszoon Jo Lammers dwong reeds de bewondering af van duizenden crossfans in Brabant en ver daar buiten. De kenners wezen toen al met ontzag naar de Limburger Harry Driessen en student Gerrit Wolsink, terwijl Ton van Heugten na het behalen van zijn Nationale titel als een gevestigde waarde werd beschouwd.

VEEL TALENT. De magere jaren vr 1967 nog vers in het geheugen was het optimisme echter allerwege gematigd. We moesten eerst zien of deze jonge, wel beloftevolle renners, weer geen eendagsvliegen zouden zijn. Het was bijna te mooi om waar te zijn zoveel talent ineens na zoveel jaren van bloedarmoede in onze motocross-gelederen.

Lang hebben we niet moeten wachten op deze bewijzen. De uitslag van een der eerste grote crossen van het seizoen te St. Anthonis overtrof de allerstoutste verwachtingen. Niet minder dan zes Nederlanders bij de eerste zeven. Het was niet te geloven, temeer omdat onze landgenoten er voorgaande jaren in deze openingsklassieker eenvoudig niet aan te pas kwamen. Als we de uitslagen van St. Anthonis vanaf 1964 voor U nog eens opduiken zal iedereen het er over eens zijn dat het leek of daar op die regenachtige zondag in maart 1967 inderdaad een klein motocrosswonder gebeurde.

De uitslag in 1964 was: 1. Tibblin. 2. Bickers. 3. Lundin. 4. Johansson. 5. Nilsson. 6. Smith. 7. Jo Heyboer. De eerste Nederlander dus op een zevende plaats.

1965: 1. Robert. 2. Smith. 3. Hallman. 4. Bickers.5. Lampkin. 6. Boom.

Men vond dit een normale uitslag. Wat moesten onze jongens tegen deze grootmeesters.

1966: 1. Robert. 2. Tibblin. 3. Smith. 4. Bickers. 5. Horsfield. 6. v. Ham. 7. Ton v. Heugten.

Ook nu weer de eerste landgenoot op de zevende.

Toen kwam als een donderslag bij heldere hemel de uitslag van 1967. 1967: 1. Sigmans. 2. Lammers. 3. Karsmakers. 4. Selling. 5. Slechten. 6. Jan Dirkx. 7. Jan Keizer Dit was een totale ommekeer en zelfs de grootste optimisten waren met stomheid geslagen. Natuurlijk de buitenlandse vedetten hadden met pech af te rekenen en de Engelsen ontbraken op het appl maar dit resultaat kon niet zomaar een uitschieter zijn.

Waren daar niet een Robert en een Hallman, een Geboers, Nilsson en Johansson. Trouwens de uitslagen in het verdere verloop van het seizoen zouden deze definitieve doorbraak bevestigen.

ZELFVERTROUWEN Door de fantastische prestaties van St. Anthonis hadden onze jongens het zelfvertrouwen gekregen dat in elke tak Van sport een vereiste is om tot topprestaties te komen. Dat we over de nodige techniek en het goede materiaal beschikten was algemeen bekend. Het bleef niet bij deze eerste onverwacht goede uitslag. Sigmans en Karsmakers trokken regelmatig over de grens om daar met onze' Belgische vrienden, waar ze veel van konden leren, de strijd aan te binden. Met een vechtlust en een sportieve inzet om trots op te zijn reden zij de vaak zware crossen op circuits die niet te vergelijken waren met de onze. De Belgische cross-fans die wel wat gewend zijn met Robert, Decoster, Teuwissen en Geboers vroegen zich met verbazing af wie deze Hollanders wel waren. In de voorgaande jaren zag men wel eens een Nederlandse coureur 'Op de Belgische wedstrijden, maar dat was meestal maar voor enkele ronden, juist voldoende om het startgeld niet te mislopen. Er bleef practisch nooit een H.-nummer in de wedstrijd en begrijpelijk dat onze rijders niet hoog aan geschreven stonden bij onze zuiderburen.

Op het prachtige parcours van Opgrimbie waar onze vriend Pierre Veekmans de scepter zwaait als voorzitter begon voor onze jongens de Belgische victorie Zowel Karsmakers als Sigmans leverden een prachtige strijd met Hallman en de Belgische kampioenen. Na de wedstrijd was iedereen het er over eens dat voor de Nederlandse motocross een nieuw tijdperk was aangebroken. We kregen weer de beschikking over toprijders die met de allerbesten konden wedijveren. Bovendien bleef het niet bij deze twee rijders die naam maakten, Cor van Heugten, Ben Snijder en Ben v.d. Goorbergh waren reeds gerangschikt onder de elite van de zijspan klasse en hadden reeds enkele jaren bewezen dat zij uit het goede hout besneden waren. Jo Lammers was door pech uitgeschakeld maar kwam op een formidabele manier terug in het seizoeneinde. Zijn onbetwistbare overwinning in Hechtel stelde hem gelijk weer op het zelfde niveau van Karsmakers en Sigmans nadat hij in St. Anthonis al had laten zien wat hij in zijn mars had. Franske Sigmans leverde in Mol een onvergetelijk duel met wereldkampioen Paul Friedrichs en behaalde een mooie tweede plaats te Rixensart in de Beker Van de Toekomst voor rijders beneden de 21 jaar. Gerrit Wolsirik verbaasde in de zelfde cross vriend en vijand door zijn mooie prestatie waarbij hij een reeks bekende Zweden, Engelsen en Belgen achter zich liet. Het zou te ver voeren om alle goede uitslagen van onze rijders in het buitenland en tijdens de internationale crossen in eigen land te bespreken. In ieder geval staat het ,als een paal boven water dat St. Anthonis niet n zwaluw was die geen zomer maakt, maar dat we nu inderdaad rustig kunnen stellen dat we er goed voorstaan wat 1968 betreft. Het is jammer, dat niettegenstaande het feit, dat de motorsport zo populair

Drie toprijders tekenen hier hun contract voor 17 maart te St. Anthonis. V.l.n.r.: Jo Lammers, Pierre Karsmakers en Frans Sigmans. Staand voorzitter Harry Goossens.

is bij vele duizenden, de publiciteitsmedia vaak zo weinig belangstelling tonen. Als we zien welke aandacht door T.V. en radio aan de verschillende sporten wordt besteed evenals in de sportrubrieken van de meeste dagbladen dan moeten we tot onze teleur stelling concluderen dat onze sport er maar bekaaid af komt. Hoe vaak worden geen uitgebreide reportages gewijd aan takken van sport waar slechts een handjevol toeschouwers belangstelling voor heeft. Wij willen in het geheel geen afbreuk doen aan welke tak van sport dan ook, maar we vragen ons wel af waarom men b.v. in een T.V.- uitzending op Nieuwjaarsdag waarin de hoogtepunten uit het sport jaar 1967 voor het voetlicht worden gebracht niet de minste aandacht wordt besteed aan b.v. de T.T. in Assen om van de Motocross des Nations nog maar niet te spreken. Men kan moeilijk aan de indruk ontkomen dat als enkele heren in Hilversum een bepaalde tak van sport niet ligt men deze maar vergeet. Schijnbaar houdt men daar geen rekening met de 120.000 bezoekers die dit jaar de T.T. tot het drukst bezochte sportevenement in Nederland maakte en met de tienduizenden die onze internationale crossen bezoeken. Ofschoon we niet weg zijn van mensen die over alles en nog wat iedereen briefjes schrijven om hun mening te zeggen zou het misschien toch aanbeveling verdienen als onze lezers hierover eens een protest lieten horen in Hilversum.

Hoe dan ook, het is verheugend dat de belangstelling voor de motorsport van jaar tot jaar toeneemt. Nu de verwachtingen voor 1968 zo hoog gespannen zijn zal dit voor de rijders een stimulans zijn om hun prestaties nog op te voeren. Voor de organisatoren is het een reden 'om nog betere evenementen te brengen. Nog maar enkele weken scheiden ons van de eerste wedstrijden. Op 11 februari, een week eerder dus als aangegeven op de sport kalender, zal in Gemert de startvlag vallen voor de interland Nederland-Belgi. Dat betekent het begin van een nieuw motorsport jaar waarvan we heel veel verwachten.