28 mei 1967

Een ongenaakbare Frans Sigmans heeft Pierre Karsmakers niet van het Nederlandse kampioenschap in de 350-500 cc seniorenklasse kunnen afhouden. Sigmans, die in Lochem heeft laten zien ook uitstekend met een 360 cc Husky overweg te kunnen, won beide manches vóór een zich tot het uiterste gevende Pierre Karsmakers, die dank zij het feit, dat hij de drie voorgaande voor het kampioenschap tellende wedstrijden in RaaIte, Hengelo en Emmen op zijn naam had weten te schrijven, nu in Lochem aan een tweede plaats ruim voldoende had om het Nederlandse kampioenschap in de zware klasse in de wacht te slepen. Proficiat Pierre!

De voorwedstrijden waren eveneens de moeite van het aankijken waard. In de zonovergoten zandafgraving, waar het publiek vanaf de hoge kanten de strijd uitstekend kon volgen, leverden eerst de 50 cc junioren strijd. De eerste serie eindigde in een zege voor Jan Tijhuis, die de Zündapp van Herman van Hoegee ver achter zich liet. In de tweede serie reed Bertus van de Brink zich met groot machtsvertoon naar de zege, waarop noch Johan Braakhekke noch Hans Damme een antwoord wisten. De tengere Van de Brink bleek ook in de finale ongrijpbaar, Ondanks verwoede pogingen van Tijhuis, die echter in de laatste ronden wat terrein moest prijs geven. Hoegee en Ceelen waren goed voor de derde en vierde plaats. Braakhekke, die in zijn serie als tweede eindigde, kwam vanwege een slechte start nu niet verder dan een zevende plaats.

Harde gevechten in Lochem

PIERRE KARSMAKERS KAMPIOEN

Het 2500 meter lange circuit was vanwege de moeilijkheidsgraad meer geschikt voor de 250 cc junioren, die ook in twee series en een daverende finale uitmaakten wie deze dag de sterkste was. In de eerste serie bleek dit Jan Schenk te zijn, hoewel Jan Roessink hem bij- zonder dicht op de hielen zat. De tweede serie eindigde in een regelrechte overwinning voor J. Eggens, die van start tot finish aan de lei- ding was. Gerard Horenberg, rijdend voor eigen publiek, nam aanvankelijk de tweede positie in, maar moest in de vijfde ronde zijn meerdere erkennen in Joop Ruinemans.

Bij de massastart bleek de eerste rechterbocht bij het verlaten van de zandafgraving steeds het grote knelpunt te zijn. Ook in de finale van de 250 cc junioren raakten enkele rijders even met elkaar in conflict, waarbij o.a. Eggens - winnaar van de tweede serie - betrokken raakte. Ondanks zijn slechte start zette hij echter moedig door om tenslotte toch nog op een keurige derde plaats te eindigen. Jan Schenk bleek ook in de finale te sterk te zijn voor zijn tegenstanders, van wie Jan Roessink hem nog het dichtst wist te benaderen. Voordat Eggens op de derde plaats beslag kon leggen moest hij eerst Gerrit Elbert, Jan Wemmenhove, Riemer van de Velde en Henk van Leuveren voorbij steken, die hem hiertoe niet zonder slag of stoot de gelegenheid gaven.

Uitgekiende rijstijlen en spectaculaire bochttechnieken, die door de opgehoogde bochten en hoge kanten vaak zeer dicht bij steile wand rijden kwamen, dat waren de grote trekpleisters in de twee uitermate boeiende manches van de 350 cc en hoger (om het eens officieel te zeggen). Van de in totaal vijf voor het kampioenschap tellende wedstrijden had Pierre Karsmakers er reeds drie weten te winnen. Gezien de huidige regeling, waarbij de vier beste resultaten beslissend zijn, lagen de kaarten van de CZ-rijder uit Aalst bijzonder sterk, te meer daar met nog twee wedstrijden te rijden nog niemand van zijn naaste concurrenten een wedstrijd had weten te winnen. Ondanks het feit, dat een tweede of een derde plaats vol- doende zou zijn, toonde Pierre zich eerzuchtig genoeg om ook in Lochem te willen winnen om aldus met het maximaal haalbare puntentotaal van 120 het kampioenschap in de wacht te slepen. Frans Sigmans stak daar echter een wiel van zijn Husqvarna voor, door zowel in de eerste als in de tweede manche zich in de laatste fase van de strijd de sterker te tonen.

Voor het publiek was dit alles bijzonder enerverend om te zien. Het begon al bij de start van de eerste manche, waarbij in de eerste bocht een tiental rijders inclusief motorfietsen “haasje-over” aan het spelen waren, gelukkig zonder ernstige gevolgen. Karsmakers, Ton van Heugten en Frans Sigmans ontkwamen hieraan door een snelle start. Bij de eerste doorkomst was het Ton van Heugten, die zich op de leidersplaats genesteld had, fel belaagd door Karsmakers en Sigmans. Pierre hield zijn CZ kennelijk nog iets langer op voor de bochten dan Ton, want het was Karsmakers die de hierna volgende vijf ronden aan de kop ging. In de zesde ronde, toen Van Heugten wegens een hardnekkig verzuipende motor uitgevallen was, stak de steeds dichter bijgekomen Frans Sigmans zijn voorwiel naast de CZ om bij de zevende door- komst de leiding te hebben overgenomen, iets waaraan Pierre ondanks verbeten rijden niets kon veranderen. De tweede manche had een soortgelijk verloop, zij het dat Karsmakers nu direct de kop wist te nemen en het Sigmans pas vlak voor het einde lukte zijn rivaal voorbij te komen. Ook vlak achter de kopgroep en in de middenmoot viel er van goede gevechten te genieten, waarvoor toprijders als Jan Dirkx, Jan Keizer, Rudi Blom, Simon Schram, Jo Heyboer, Wiebe Plötz en vele andere prominenten altijd garant staan.

J.C.V.

Uitslagen:

Junioren 50 cc: 1. B. v. d. Brink, Harskamp, Crosta; 2. J Tijhuis, Nijverdal, Zündapp; 3. H. v. Hoegee, Tienhoven, Zündapp; 4. B. Ca~len, Amby, Rond Sachs; 3. F. v d. Iinden. Kaatsheuvel, Flandria Si’ec.; 6. J. Holman. Marknesse. Kreidler; 7. J. Braakhekke, Barchem. Harjo-Spec.; 8. H. 1\11i!55Ink. Diepenveen. Kreidler; 9. W. Mai’irnan, Lochem, Boele Spec.; 10. W. Wol.lnl. Doetinchem, Kreidler.

Junioren 250 cc: 1. J. Schenk. Westzaan. Husqvarna; 2. J. Roessink, Diepenveen, Husqvarna; 3. J. Elgl!ns. Zuidwolde. Husqvarna; 4. J. Wemmenhove, Zuidwolde. Husqvarna: 5. G Elbert. Hengelo. Montesa; 6 R, v. d. Velde Bakkeveen. Bultaco; 7. 11 v. L.uveteh, Scherpenzeel. Husqvarna. ~ H. Oudé Avenhuis. Almelo, Greeves; 9. J. Ruinemans, Steenwijk. Husqvarna; 10. H. Hendriks. Helmond. Husqvarna.

Senioren 350-500 cc: 1. F. Sigmans, Bakel. Husqvarna. 50 punten; 2. P. Karsmakers, Aalst. CZ. 48 p. 3. J. Keizer. S-Heerenberg. Husqvarna. 43 p.; 4. R. Boom, Amsterdam. Husqvarna. 41 p.; 3 W. Plötz. Nw. P()tlirecht. Husqvarna, 41 p.; 6. S. Schram, Wolvega; CZ, 41 p.; 7. J. Heyboer. Mgerkapelle. Lindström. 37 p; 8. A. de Wit. Schijndel. BSA Victor, 33 p.; 9. H. Knuiman, Wijchen, Triumph, 31 p.; 10. R. V. d. Kolk. Lochem. Malm. 28 p.