GROOTSE STRIJD IN ZIJSPANCROSS LOCHEM

16 augustus 1964
           
Een rondenlang nek-aan-nek gevecht tussen zijspanrijders Ben Snijder en Cor van Heugten, eindigend in een overwinning voor de eerste, is het hoogtepunt en tevens daverend sluitstuk geworden van de motocross te Lochem. Als troost voor de Amersfoortse broeders mag gelden dat Ton en Fons van Heugten van de klasse der 250 cc junioren een onbetwiste familieaangelegenheid maakten. Maar de luidste toejuichingen van de middag golden Sigmans uit Bakel, vanwege het meesterschap waarmee hij bij de 50 cc junioren won.
Het was maar goed, dat de motorclub Sport en Vriendschap voor de afzetting gebruik had gemaakt van brede stroken wit plastic band, want dat was het enige dat vaak zichtbaar bleef als de rijders elkaar in enorme stofwolken achtervolgden, iets waar overigens zelfs de meest perfecte organisatie machteloos tegen staat. Voor het vele publiek droeg al dat stof overigens kennelijk bij tot de sensatie.
Die sensatie was voor het Lochemse publiek vooral de zijspanklasse. Het was de eerste maal, dat de driewielers door het Iochemse zand ploegden en het was een bijna angstig schouwspel om heel die geweldige meute over het lange startveld op de trechter in het bos te zien afdaveren. Doordat sterke man Cor van Heugten meteen de leiding had, was er verder van strijd om de leiding van de eerste manche geen sprake. Maar daarachter moest Ben Snijder een verschrikkelijk gevecht leveren met Stefan van Heugten. Pas halverwege de race moest Stefan toegeven en in diezelfde ronde raakte ook Map de Haas zijn met een Jawa hardnekkig verdedigde vierde plaats kwijt aan Koppe. Op de streep slaagde Map er door tactische manoeuvres er nog net in vóór de sterk opgeklommen Wim van As te blijven.
Ben Snijders was het eerste weg in de tweede manche, gevolgd door Stefan van Heugten en Map de Haas, en pas daarachter Cor van Heugten. Reeds één ronde later zat Cor op de tweede plaats en Stefan op de vierde.
Terwijl iedereen zich rekte om te zien wat voor formidabele krachten Cor van Heugten ontketende om Snijder in te lopen, ontstond na het door pech terugvallen van De Haas een bikkelhard gevecht om de derde plaats tussen Stefan van Heugten, H. Jansen en W. Koppe. De kansen leken het best voor Jansen, maar hij viel uit en Van As kwam zich bij het gezelschap voegen, nadat hij Remie zo had “gezandstraald” dat die de aanval moest opgeven. Na twee ronden wiel aan wiel rijden snelde Cor van Heugten Snijder op het startveld voorbij en daarmee leek zijn dubbele zege een feit, maar Snijder bleef aanvallen en onder de grote inspanning bezweek de zijspan van de leiders!
Ridderhof Hulsink en de Jong
De 50 cc junioren v.l.n.r. Ridderhof, Hulsink en D. de Jong

Fons en Ton van Heugten
Fons van Heugten, die tweede werd achter zijn broer Ton van Heugten

 

Geen ogenblik is de zege van Ton van Heugten bij de 250 cc junioren in gevaar geweest, al hield hij zijn gedurig zo’n honderd meter achter hem op de loer liggend broertje Fons voortdurend scherp in de gaten. Maar wie strijd wilde zien moest naar Haaker en Ten Cate kijken. Die waren bij de massale start niet erg gelukkig geweest. Haaker begon op de twaalfde plaats en Ten Cate als 22ste! Door tactisch randjes te pikken die anderen piet zagen, klom de man uit Badhoevedorp vlot door tot de vierde plaats om ten slotte de tegen het einde wat afzakkend Wim Suyker ook nog te passeren. Ten Cate had een andere tactiek. Hij hield gewoon het gas open waar anderen afsloten. Dit bracht hem na vier ronden achter een viertal hevige kemphanen, namelijk Sterken, v. d. Maat, Poppema en Van Dijk. Hierdoor kwam Ten Cate tot nog driestere inspanning, maar Sterken en Van Dijk hielden in de mooie eindstrijd het been stijf!
De drie series van de 250 cc rijders hadden overwinningen opgeleverd voor Suyker, T. v. Heugten en Haaker.
P. Van Heugten won de eerste serie 50 cc voor Odendaal, maar in de finale was het toch alleen Odendaal, die de winnaar van de tweede serie, Sigmans, enigszins kon blijven volgen. Met groot machtsvertoon won Sigmans en Van Heugten had handen vol werk om zijn matige start goed te maken, daarbij op fel verweer stuitende Van eerst Johan Hulsink en vervolgens van Ridderhof. Maar ten slotte kon alleen Lochems eigen Dik van der Kolk op zijn eigenbouw Kreidler zich handhaven tegen Van Heugten. Na een hardnekkig gevecht met De Haan (Zaandam), kwam De Jong sterk opzetten en in een felle eindspurt werd hij tussen Ridderhof- en Hulsink afgevlagd. Meer naar achteren leverden De Haan (Heino), Roessink en v. d. Welle een eveneens ronde- lang gevecht.

UITSLAGEN:

50 cc junioren: 1. F. B. Sigmans (Kreidler); 2. G. Odendaal (Rond- Sachs); 3. D. v. d. Kolk (Kreidler); 4. P. Van Heugten (Kreidler); 5. A. Ridderhof (Loman Spec.); 6. D de Jong (Rond Sachs); 7 Joh. Hulsink (Union Sachs); 8 M. J. Boode (Typhoon); 9. C. de Haan (Rond Sachs); 10. A. De Haan (Kreidler); 11. C. v. d. Welle (NSU); 12. A. Roessink (Kreidler).
250 cc junioren: 1. T. van Heugten (Lindström); 2. F. Van Heugten (Lindström); 3. W. P. Haaker (Maico); 4. W. Suyker ‘(Greeves)’ 5. H. Sterken (Maico); 6. W. Van Dijk (Maico); 7. G. S. ten Cat (Dot); 8. Th.J. v. d. Maat (Maico); 9. A Poppema (Greeves); 10 B. J. Tuin (Greeves); 11. P. P. Jansen (Greeves); 12 M.H.KeIlerhuis (Maico).
Zijspannen: 1. G. Snijders (B.S.A.); 2. S. van Heugten (B.S.A.); 3 W. M. Koppe (B.S.A.); 4.W. Van As (B.S.A.); 5. W. Remie (B.S.A.); 6. M. De Haas (Jawa); L. Maas (Matchless); 8. C. J. Van Heugten (B.S.A.); 9. H. W. J. Uytdewilligen (Matchless).
Bron Weekblad “Motor”