STEF VAN DER SLUIS WERD KAMPIOEN IN VASSE

9 augustus 1964

 

Door in de twee manches welke de motocross Vasse voor de 50 cc senioren had gereserveerd met groot machtsvertoon te zegevieren, is de jeugdige Stef van de Sluis uit Arnhem in het bezit gekomen van de kampioenstitel 1964. Daarmee heeft Stef de kroon gezet op het werk van die Arnhems-Bennekomse sportminnende combinatie van framebouwer Joop Morel en motortuner Rond, die zijn naam gaf aan de nu met lauweren omhulde Rond-Sachs. Maar evenzeer betekent het de kroon op het opleidingswerk, van oud-trialkampioen Ad van de Sluis, die zijn zoon al met negen jaar een motor gaf!

Die 50cc-strijd was een van de hoogtepunten van de prachtige motorsportmiddag, die door de Stichting Circuit van Tubbergen op touw was gezet in de heuvelachtige bossen bij Vasse. Dat circuit is al een bezienswaardigheid op zich zelf, met als voornaamste attractie een enorm diepe zandafgraving, waarin duizenden mensen met inbegrip van burgemeester Kolenbrander amfitheatersgewijs genoten van de moed waarmee de 50 cc rijders zich naar beneden stortten. Het was dan ook daar, dat Nijdeken zijn kans op een mooie plaats verspeelde door een geweldige smak. Uiterst sturend was Van der Sluis hier steeds veruit de snelste, soms, in het mulle zand, helemaal naast zijn vijfversnellingsmachientje balancerend. Maar ook zijn buurjongen Rob Slijkhuis was in Vasse geweldig op dreef. In de eerste manche verdrong hij Nijdeken in de laatste ronde van de tweede plaats, en in de tweede manche was het de val van Nijdeken die Slijkhuis op de tweede plaats bracht.

Aanvankelijk zag het er naar uit, dat Gerrit Wolsink de beste papieren had voor de derde plaats, maar door een bijzonder goed gereden tweede manche van Wolters en een slechte start voor Wolsink werden de rollen in het eindklassement tussen dit tweetal omgekeerd. En daarmee werd ook Van Campen op de Looman Speciaal van zijn winst in de eerste manche beroofd.

Ook de 50 cc junioren dwongen op het moeilijke parcours bewondering af. Het leek erop, dat P. van Heugten, na vier ronden de leiding te hebben gehad, ook als eerste onder de zwartwit geblokte vlag van sportcommissaris Wolsink door zou gaan, maar Sigmans vond, dat hij niet vanuit het middenveld was komen aanstormen om met de tweede plaats genoegen te nemen. Na Van de Voet en Ridderhof als laatste hindernissen te hebben genomen, drong hij zich steeds dichter achter de vliegende Amersfoorter en juist in die laatste ronde werd het pleit beslecht: Sigmans werd winnaar. De plaatsen achter genoemde rijders kwamen na harde strijd in het bezit van Odendaal en Rulsink.

Had Sigmans dit wapenfeit niet verricht, dan waren het in Vasse drie overwinningen voor de familie Van Heugten geworden. Beide manches van het spectaculaire zijspannummer werden namelijk glansrijk gewonnen door Cor van Heugten. In de eerste manche was Van Heugten van start tot finish onbedreigd leider vóór de vechtlustige Belg De Rijk en het was voornamelijk de schitterende opmars van Ben Snijder en Jan Markus die de gemoederen in beroering bracht. Voor Markus was het afgelopen toen er geen spaak meer in z’n achterwiel zat, maar Snijder was niet te stuiten en ontnam ten slotte Van de Goorbergh de derde plaats.

Map de Haas, de vroegere passagier van Steman leidde de volle eerste ronde van de tweede manche, op een grote Jawa éénpitter. Maar toen raakte hij in moeilijkheden en Van Heugten stoof meteen met groot geweld ook zijn Belgische rivaal voorbij. Daarachter plaatste Snijder zich opnieuw na felle strijd vóór Van de .Goorbergh.

En dan de derde Van Heugten. Dat was Ton op zijn Lindström, die na zijn serie te hebben gewonnen, ook de finale van de 250 cc klasse in stromende regen, zonder slag of stoot op zijn naam bracht. Aanvankelijk was Wim Suyker (winnaar eerste serie) zijn eerste achtervolger, maar de Vlaardinger moest weldra het onderspit delven tegen Haaker, waarna ook de onderling fel vechtende Smit en Van Dijk hem passeerden.

Bij de 500 cc junioren was Knuiman wederom onweerstaanbaar. Hoe moedig Pardon dan ook trachtte de achtervolging gaande te houden, het mocht de Leidenaar niet baten. Maar het was een genoegen te zien hoe de man met de matrozenkraag Veldman en M. van Heugten allengs afschudde, alleen meenden we aan Pardon’s motor geluiden op te merken die op een lekke klep zouden kunnen wijzen. Vermoedelijk is dat dan ook de oorzaak, dat hij in de tweede manche plotseling de tweede plaats aan Veldman moest laten, die op zijn beurt werd gevolgd door Iiff en Rijdes. G. K.

 

UITSLAGEN

50 cc junioren: 1. F. Sigmans (Kreidler); 2. P. v. Heugten (Kreidler); 3. A. Ridderhof (Looman Spec.); 4. A. V. d. Voet (Kreidler); 5. G. Odendaal (Rond Sachs); 6. J. Hulsink (Union Sachs); 7. G. Elbert (Kreidler); 8.G. De Haan (Rond Sachs); 9. R. Breekhof (Berini).

250 cc junioren: 1. Ton van Heugten (Lindström); 2. W. Haaker (Maico); 3. M. Smit (Greeves); 4. W. Van Dijk (Greeves); 5. B. Tuin (Greeves); 6. H. Zijdemans (Maico/Greeves); 7. J. Schenk (Greeves); 8. G. Ten Cate (DOT); 9. W: Suyker (Greeves).

500 cc junioren: 1. H. Knuiman (B.S.A.); 2. D. Veldman (B.S.A.); 3. B. IJff (Jawa); 4. J. Ten Thije (B.S.A.); 5. E. Rijdes (Corco); 6. Th. de Vries (Velocette); 7. M. Beverdam (B.S.A.); 8. K. Smit (DX 11); 9. M. Van Laar (B.S.A.); 10. J. Ten Have (Jawa).

50 cc senioren: 1. Stef van der Sluis (Rond Sachs); 2. Rob Slijkhuls (Crosta); 3. E. Wolters (Kreidler); 4. G. Wolsink (Hago); 5. J. Van Campen (Looman Spec.); 6. G. Harmelink (Kreidler); 7. F. Nijdeken (Kreidler); 8. D. De Winter (Crosta).

Zijspannen: 1. Cor van Heugten (B.S.A.); 2. A. de Rijk (Matchless. België); 3. Ben Snijder (B.S.A.); 4. B. V. d. Goorbergh (B.S.A.); 5. W. Koppe (B.S.A.) 6. W. Van As (B.S.A.); 7. W. Remie (B.S.A.); 8. H. Jansen (B.S.A.); 9. L. Maas (Matchless); 10. J. V. d. Zee (B.S.A.).                                                                              Bron Weekblad “Motor”