RAVENSBOS CROSS

Geleen Augustus 1964

Onder prima weersomstandigheden organiseerde de MAC Geleen afgelopen zondag voor zo’n 4000 toeschouwers een zeer goed geslaagde crossmiddag op het splinternieuwe circuit “Ravensbos”. De enige “maar” die er aan dit parcours kleefde was de feitelijk te harde ondergrond, waardoor de wedstrijden soms het karakter van een wegrace kregen, door de hoge snelheden, die er hier en daar behaald konden worden. De hierdoor theoretisch vergrote kans op ongevallen werd gelukkig niet bewaarheid en het sleutel werk in het rennerskwartier beperkte zich hoofdzakelijk tot het wijzigen van de gearing, noodzakelijk voor deze snelheden.

De eerste manche van de 50 cc juniorenklasse werd een royale overwinning voor Sigmans op zijn prima lopende Kreidler, terwijl tweede man Odendaal op even grote afstand achter Sigmans en vóór de rest van het veld eindigde. Hier achter knokten Elting, v. d. Voet en Ruinemans een robbert je om de derde en vierde plaats, wat eerstgenoemde in zijn voordeel beslechtte. In de tweede manche ontketende Odendaal heftige aanvallen op koploper Sigmans, die na drie ronden zelfs een ronde lang de leiding af moest staan. v. d. Voet zag nu kans z’n rivaal Elting naar de vierde plaats te verwijzen.

De finale werd, zoals verwacht, enorm spannend. De op revanche beluste Odendaal zette nu alles op alles en slaagde er werkelijk in vijf ronden lang de koppositie te blijven bezetten. Ondanks al zijn inspanningen, kon hij toch niet voorkomen, dat Sigmans hem na zes ronden toch weer passeerde, de leiding nam en die tot aan de finish niet meer afstond. Ook in het middenveld was de strijd nu in alle hevigheid ontbrand, en hier was het Elting, die uiteindelijk aan het langste eind trok, terwijl v. d. Voet nog juist v. d. Kolk achter zich wist te houden. Trots ging Sigmans behalve met de normale prijzen, nog met een geldprijs van f 25,- , beschikbaar gesteld door de burgemeester van zijn woonplaats Bakel.

De als altijd weer flink bezette klasse junioren 250 cc werd in twee series verreden. De eerste serie leverde een onbedreigde overwinning op voor Suyker met zijn Greeves, terwijl al eveneens niemand kon tippen aan de tweede plaats, die vast in handen was van Zijdemans op zijn mooie Greeves met Maico-motor. Schenk, die aanvankelijk op de derde plaats lag, stelde alles in het werk deze fraaie positie te behouden, maar werd ten slotte in de vijfde ronde door zowel Beckers als Lissenberg gepasseerd. De laatste viel door enkele tuimelingen vele plaatsen terug, maar zijn plaats werd onmiddellijk ingenomen door Garritsen, die v. d. Linde in zijn; kielzog meezoog. In de tweede serie had Haaker de eerste vijf ronden nodig om zich te ontdoen van zijn felle belagers

 Hier stormt Knuiman in vastberaden stijl op een regelrechte zege in de klasse 500 cc junioren af

De Haan en A. Garritsen, waarna hij regelrecht op de overwinning af stevende. Ton v. Heugten, die slecht was gestart, kwam niet verder dan de vierde plaats.

De saai verlopen herkansing werd gewonnen door v. d. Maat op Maico, maar in de finale ging het direct weer van dik hout zaagt men planken. Zeven ronden lang kon Suyker vóór Haaker blijven, maar in de achtste ronde was het gebeurd, Haaker kwam als eerste door. Hij maakte nu geen foutje meer en kon als winnaar worden afgevlagd, onmiddellijk gevolgd door Suyker.

     Hier het enorme duel Odendaal (27) - Sigmans in volle gang

UITSLAG:

Junioren 50 cc: 1. F. Sigmans, Kreidler, 75 p.; 2. G. Odendaal, Rond Sachs, 72 p.; 3. R. Elting, Kreidler, 68 p.; 4. A. v. d. Voet, Kreidler, 66 p.; 5. J. Ruinemans, Kreidler, 61 p.; 6. W. v. d. Kolk. Kreidler, 60 p.; 7. A, Dreezen, Zündapp, 56 p

Junioren 250 cc: 1. W. Haaker, Maico; 2. W. Suyker, Greeves; 3.  v. Heugten, Lindström; 4. J. Beckers, Jawa; 5. Th. v. d. Maat;  6. A. Garritsen, Greeves; 7.C.Garritsen, Jawa; 8. N. Pols, Jawa; 9.  Rossenberg. Jawa; 10. G. Lissenberg, Lindstrom; 11. T. de Haan, Greeves; 12. J. v. d. Linde, Maico.

Junioren 500 cc: 1. H. Knuiman, BSA, 74p.: 2. J. Pardon, Matchless 71 p. ; 3. W. Veldman, BSA, 67 p.; 4. M. v. Laar, BSA, 65 p.; 5. J. Sas, Velocette, 58 p.; 6. J. W. Sas, BSA, 57 p.; 7. A. de Laat, Jawà, 53 p.; 8. P.v. d. Kolk, BSA, 50 p. .

T.H.                                                                                                                  Bron weekblad “Motor”