JUNIOR-CROSSERS-FEEST IN KERKRADE
10 mei 1964
Op het circuit “De Kaffeeberg” in Chèvremont - Kerkrade konden zondag jl. de junior-crossers hun hart weer ophalen en nog wel in drie klassen, 50, 250 en 500 cc. Bij de 50-ers werd de eerste manche vooral gekenmerkt door het vier-gevecht tussen Odendaal, De Jong, Paul van Heugten en Oenema, die elkaar geen duimbreed toegaven. De tweede manche vertoonde een soortgelijk beeld, maar nu mengde ook Sigmans zich in de strijd. Beide malen kwam Odendaal als overwinnaar uit de strijd en dat lukte hem in de derde manche nog eens, zij het nu op het nippertje en geholpen door Van Heugten, die voortdurend aan de kop had gelegen, maar inde laatste ronde even in een stuk mul zand bleef steken, wat hem twee plaatsen kostte.
Over de strijd in de 250 cc kwam een schaduw te liggen door het ontbreken van Tim Selling, die in de training bijzonder ongelukkig was gevallen en met een gebroken been haar het ziekenhuis getransporteerd moest worden. Trouwens ook in de race waren er veel valpartijen en vooral de Van Heugten’s “stapten er nogal eens af”. In de eerste manche kostte zo’n val aan Ton van Heugten enige plaatsen, maar in de resterende ronden zag hij toch nog kans dit verlies te compenseren ten koste van Haaker en zijn broer Fons. De tweede manche zette Haaker alle zeilen bij om, nadat hij eerst Fons van de tweede plaats had verdrongen ook diens broer Ton de leiding te ontfutselen, maar zonder ‘succes, hoewel hun onderling verschil aan de finish nog geen meter bedroeg. In de derde manche echter deed Haaker het anders, nam van meet af de leiding en gaf die niet meer uit handen. Ver voor Ton van Heugten werd hij als eerste afgevlagd, welke laatste overigens aan zijn tweede plaats voldoende had Voor de hoogste plaats in het eindklassement.
De klasse van 350 cc en hoger (het kost ons steeds weer moeite niet kortweg van 500 cc klasse te spreken!) werd in twee manches verreden, waarin beide malen Pardon en Knuiman de grote vechtersbazen om de hoogste eer waren. Meestal zaten ze meer naast dan achter elkaar. Bij een poging van Knuiman om kopman Pardon te passeren wat ook heel eventjes lukte - kwam de Wijchenaar te vallen en daarbij verboog hij zijn toch al niet meer in de originele stand verkerende achterrem nog verder, waardoor hij ernstig gehandicapt werd en veel terrein moest prijsgeven. Pardon eindigde die eerste manche dan ook met een royale voorsprong.
Ook in de tweede manche ging het tussen deze beide heren op z’n “van dik hout zaagt men planken”. De eerste vijf ronden ging Pardon voorop, toen zag Knuiman zijn kans schoon langs zijn rivaal heen te slippen, maar diezelfde kans ontdekte Pardon weer een ronde later, zodat de oorspronkelijke toestand hersteld was. Een tweede kans kreeg Knuiman niet meer en Pardon, die jammer genoeg binnenkort de crosserij voorlopig vaar-
een opname direct na de start van een der manches in de 500 cc klasse. Voorop gaat Pardon (No. 51), die deze klasse won

 


In de 250 cc klasse was Haaker de grootste concurrent van de gebroeders Van Heugten. Fons kon hij de baas blijven, maar TOD was hem net iets te machtig.

wel zal moeten zeggen wegens vervulling van zijn militaire dienstplicht, kwam met het maximaal bereikbare aantal punten uit dit verwoede duel, waarachter zich overigens nog vele andere twee - en meer - gevechten afspeelden. Merkwaardigerwijs herhaalde zich in de tweede manche niet alleen wat de twee hoogste plaatsen betreft de uitslag van de manche, maar ook de drie volgende plaatsen kwamen in beide manches bij dezelfde rijders terecht, t.w. Van Der KoIk. Ijff en Rijdes. Aanvankelijk speelde ook De Vries zijn spelletje in de hogere regionen mee, maar in beide manches verdween hij plotseling op geheimzinnige manier in het bos.
J.HEEZE
Belangrijkste uitslagen van Kerkrade:
 JUNIORES 50CC: 1. Odendaal (Rond-Spec.); 2. D. de Jong (Rond Sachs;); 3. F. Sigmans (Kreidler); 4. P. v. Heugten (Kreidler; 5. K. Oenema (Rond-Sachs); 6. De Haan (Rond-Spec); 7 R. v. d. Kolk (Hercules); 8. L. v. d; Wilt (Berini).
JUNIORES 250CC: 1. T v. Heugten (Husqvarna); 2. W. Haaker (Maico); 3. F.v. Heugten (Greeves); 4. C.Lanser (Jawa); 5. J. Schenk (Greeves); 6. H. Sterken (Maico) i 1. G. Luesink (Dot); 8. B. Tuin(Greeves); 9. J. Jager (Greeves); 10. N. Pols (Jawa);
110 H Bohncke (Jawa). ,
JUNIORES 500 CC: 10 J. Pardon (Matchless); 2. H. Knuiman (BSA); 3. P. v. d. Kolk (BSA); 4. B. IJff (Jawa); 5. E. Rijdes (Jawa); 6. B. Wissels (Hago/BSA); 7. J. Sas (Velocette);  8. H Zoutman (Matchless); 9. A. v. d. Sluis (BSA); 10. R. de Bruin (Matchless); 11. J. Sas (BSA); 12. A. de Laat (Jawa).
; Bron weekblad ;motor;